Onsite tuki, lähituki, Smart Hands, Feet and Eyes service

Tapauksissa, joissa et voi suorittaa suunniteltuja toimintoja etäältä, silloin tarvitset asiantuntevan avustajan paikanpäälle.
Paikanpäällä teemme kartoituksen, vian rajauksen ja vian korjauksen.

Smart Hands, Feets and Eyes service

Tilanteessa jossa etäyhteyttä ei ole tai ei toiminnassa
Kun otat yhtyettä meihin, lähetämme asiantuntijamme paikalle.
Tavoitteena on palauttaa etäkäyttö laitteeseen. kun tämä on saavutettu ja
viimeistellä työtä tekemällä työtä ohjelmisto etäyhteydellä.

Esimerkkejä tehtävän suorittamisesta:
Laitteessa vilkkuu valo
• Virhekoodien lukeminen
• Laitteiston vaihtaminen
• Vianmääritys vianmäärityslaitteilla ja ohjelmistolla
• Asetustiedostojen lataaminen
• Parametrien konfigurointi ohjeiden mukaan
• Komponenttien päivittäminen
• Työskentely kaapeloinnilla
• Avustaa muiden palveluntarjoajien tukihenkilöstöä

fiFinnish